GAYRIMENKUL YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

AVUKAT ÖMER FARUK YILDIRIM 

YEMİNLİ ARAPÇA TERCUMAN

İLETİŞİM: +90 0532 366 06 33

Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ve bu kişilerin eşi ile 18 yaşını geçmemiş çocukları istisnai olarak Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedirler.

2018 yılında yapılan sondüzenleme ile en az 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul (ev ve iş yeri gibi taşınmaz) satın alan yabancılara ve bunların eş ile 18 yaşından küçük çocuklarına Türk Vatandaşlığını istisnai olarak kazanma imkânı tanınmıştır. Gereken belgelerin toplanması neticesinde İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Öncelikle Türk Vatandaşı olmak isteyen kişinin 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde taşınmaz satın alması gerekmektedir. Aşağıda, yapılması gereken işlemleri aşamalar halinde görebilirsiniz:

1. GAYRİMENKULÜN SATIN ALINMASI

En az 250.000 Amerikan Doları değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır. Gayrimenkul satın alınırken tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi konulur. Bu gayrimenkulün tapu kaydına şerh konulmamışsa taşınmazın beyan hanesine “Türk Vatandaşlı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20.maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” ibaresi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak 3 yıllık satılmama şerhi konulmalıdır. 

NOT: Parasal şart olarak talep edilen Amerikan Doları yerine aynı değer karşılığındaki döviz veya Türk Lirası da bu şartın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu parasal şartın tespitinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır.

NOT: TÜRKİYE’DE NASIL GAYRIMENKUL SAHİBİ OLUNUR?

 1. Yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz sahibi olabilmeleri için ilk olarak tapu müdürlüklerince ön başvuru yapılmalıdır.
 2. Ön başvuru sonrasında taşınmazın devir işlemleri için gün belirlenir.
 3. Belirlenen günde başvuru belgelerinin hazır olması gerekir.

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Başvuru Belgeleri 

 1. Taşınmazın tapu senedi belgesi
 2. Satın alacak yabancının pasaport ve fotokopisi .( Bu belgelerde aynı zamanda yeminli tercumanımız olan avukatımız tarafından hazırlanmaktadır)
 3. Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 4. Konut ve işyerleri için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 5. Satan kişinin 1 adet fotoğrafı 
 6. Satın alan yabancının 2 adet fotoğrafı 
 7. Satın alan yabancının Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman. (yeminli tercümanlık avukatımız tarafından yapılmaktadır)
 8. Devir işlemlerinin vekil ile yapılması halinde vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışında düzenlenmiş ise onaylı Türkçe tercümesi) 

Türkiye’de Taşınmaz Alımında Harç ve Masraflar

 • Tapu harcı (Evin değerine göre belirlenmektedir.)
 • Döner sermaye ücreti
 • Tapu müdürlüğüne ödenecek hizmet bedeli

 

Türkiye’de Taşınmaz Satın Alınırken Bilinmesi Gereken Notlar:

 • Taşınmazda ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi kısıtlamaların olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır.
 • Taşınmazın devri tapu müdürlüklerinde imzalanan resmi senet ve tescil ile mümkün olmaktadır.
 • Taşınmaz satın almak için ikamet izni gerekmemektedir.

 

2. KISA SÜRELİ OTURMA İZNİNİN ALINMASI

Vatandaşlık başvuru işlemlerinin tamamlanması sürecini kapsayacak şekilde ayrıca gayrimenkul üzerinden oturma izninin alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ev alındıktan sonra taşınmaz üzerinden kısa süreli ikamet izni alınması gerekir (6458-31/J). Gayrimenkul sahibi olduktan sonra oturma izninin alınması için gereken belgeler aşağıda sayılmıştır:

Kısa Süreli Oturma İzninin Alınmasında İstenen Belgeler 

 1. İkamet İzni Başvuru Formu [Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.( avukatlarımız bu işi yapacaktır)
 2. Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli olmak üzere Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş )
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) 
 5. Geçerli sağlık sigortası Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır .
 6. Devlete ödenen harç ücreti ve kart ücretinin ödendiğine ilişkin dekont .
 7. Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (Tapu Senedi) 

İkamet izin başvuruları için yabancının Türkiye’ye giriş yapması gerekmektedir. Bu giriş, vize ile olabileceği gibi vize muafiyeti ile de olabilmektedir. Başvurular, gereken evrak ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Oturma izni alındığı an Türk Vatandaşlığına başvurulacaktır.

3. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORUNUN ALINMASI

Bu düzenlemeden yararlanmak amacıyla taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda anılan 250.000 Amerikan Doları tutarın tespiti için SPK Değerleme Şirketlerinden birine başvurularak Sermaye Piyasası Kurumu tarafından kabul edilen geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından taşınmazın piyasa değerini gösterir “Taşınmaz Değerleme Raporu” alınmalıdır. SPK uzmanı değerlemeyi yaparken işlemin tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınmaktadır. 

4. TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU BELGELERİNİN TOPLANMASI

Gereken diğer belgeler temin edilir. Gerekli belgeler avukata vekâlet verilmesi halinde avukat aracılığıyla, verilmemesi halinde yabancı kişi tarafından temin edilir. Avukat ile temin edilemeyecek belgelerin olması halinde kişi kendi temin etmelidir. Gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. Başvuru formu.
 2. 2 adet fotoğraf 
 3. Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi (avukatımız tarafından yapılacaktır)
 4. Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi, nüfus kayıt belgesi gibi)
 5. Sağlık raporu
 6. Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği
 7. Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge
 8. Başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği
 9. Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi
 10. Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve usulüne göre onaylanmış Türkçe tercümesi
 11. Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge
 12. Hizmet bedelinin Maliye Veznesine ödendiğini gösteren dekont

5. TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU YAPILMASI

Türk Vatandaşlığının istisnai kazanılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli evrakla başvuru yapılır. Türk Vatandaşlık başvurusunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru biçimde tamamlanması gerekmektedir. Buna dair tüm danışmanlık hizmetlerimiz için (AVUKAT ÖMER FARUK YILDIRIM ile bağlantıya geçebilirsiniz +905323660633 )

6. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ

İlgili Bakanlıklar tarafından bir komisyon oluşturulup, Vatandaşlık başvurusu değerlendirilir ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

7.MÜLAKAT VE PARMAK İZİ

Onaylanma aşamasında en yakın il emniyet müdürlüğü tarafından parmak izi verilmek üzere ve mülakat yapılması amacıyla çağrılır. 

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSUNDA YAPILACAK MASRAFLAR

 • Devlet tarafından tahsil edilecek hizmet bedelleri 
 • SPK Değerleme Şirketlerinin raporlama masrafları
 • Tercüme masrafları
 • Noter masrafları 
 • İlgili devlet dairelerinden alınan belgeler için masraflar 
 • Sağlık raporunun alınması masrafları
 • avukatınız eşliğinde yapılacak hizmet bedeli.

 

Türk Vatandaşlığının kazanılmasındaki en önemli etken kuşkusuz devlet kurumlarında talep edilen belgelerin mevzuata ve usulüne uygun olarak hazırlanmasıdır. Tek bir eksiklik başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bu işlemlerde bir uzmana danışmanız her açıdan daha sağlıklı olacaktır. Türk Vatandaşlığına başvuru belgelerinizin hazırlanması, başvurunun yapılması ve 45 gün içerisinde Türk Vatandaşlığını kazanmak için bize ulaşın Yılların tecrübesi ile profesyonel ekibimiz size her adımda destek olup, belgelerin eksiksiz, tam ve doğru bir biçimde hazırlanmasını, başvuruların olumlu sonuçlanmasını garanti etmektedir.

PROJE PAZARLAMA YÖNTEMLERİ

PROJE PAZARLAMA YÖNTEMLERİ

TOPLU İNŞAAT PROJELERİNE SATIŞ DESTEĞİ VERMEK

İNCELE
TC VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

TC VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

TÜRKİYEDE YATIRIM YOLU İLE VATANDAŞLIK ALMAK İSTEYEN KİŞİLERE PROFESYONEL AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEK

İNCELE
SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER (S) -Uygun Fiyat -Bilinirlik -Ürün Çeşitliliği -Ulaşılabilirlik ZAYIFLIKLAR (W) -Kalite düştü algısı -Kasa kuyrukları -Katalogdaki ürünü mağazada bulamama FIRSATLAR (O) -Ev tekstiline giriş -Yurt dışı pazarı -Online satış TEHDİTLER (T) -Güçlü rakiplerin pazarda büyümesi -Asılsız saldırılar

İNCELE